Galvanická úprava kovov


Kontakt

ELZIN, s.r.o.
Solivarská 1/B
080 01 Prešov

Ľubomír Kráľ  - vedenie výroby

  • mobil : +421 905 816 086
  • e-mail : elzin@vadium.sk

Ing. Jozef Mathia - cenotvorba

  • mobil : +421 907 384 213
  • e-mail :elzin@vadium.sk

Iveta Knutová - príjem- výdaj zákaziek (informácie o stave a realizácii )

  • mobil : +421 918 860 572
  • mobil : +421 904 320 793 - pokladňa, fakturácia
  • e-mail :elzin@vadium.sk