Galvanická úprava kovov


Alkalická oxidácia ocele - čiernenie

Pri čiernení alkalickými prostriedkami prebieha reakcia :

Fe + 2NaOH + 0,5 O2 ----> Na2FeO2 + H2O

Vznikajúca železnatá soľ sa ďalej oxiduje pomocou dusitano a dusičnanov na soľ železitú. Pri vzájomnom pôsobení železnatej a železitej soli sa vytvára presýtený roztok oxidu železnato-železitého, ktorý kryštalizuje na povrchu strojných súčastí a vytvára čierny povlak. Alkalická oxidácia slúži predovšetkým pre dekoratívne účely, pre konštrukčné súčasti s toelrovanými rozmermi, pri výrobe zbraní ale aj na zvýšenie koróznej odolnosti. Alkalickú oxidáciu je možné použiť pre bežné uhlíkové ocele, menej vhodné je pre liatinu a vysoko legované ocele. Na alkalickú oxidáciu liatiny a vysokolgeovaných ocelí využívame špeciálne čierniace prostriedky. Predmety, ktoré sú spájkované cínovou spájkou sa týmto spôsobom upravovť nemôžu

Požadovaný vzhľad čiernených súčastí sa dosahuje nielen dodržaním technologických podmienok, ale predovšetkým mechanickou predúpravou povrchu :

  • matný povrch sa vytvára hydrofinišovaním, otryskávaním
  • lesklý povrch sa vytvára po predchádzajúcom leštení alebo omieľaní v bubne. 
  • nerovnosti povrchu ako ryhy, vrypy, drsné miesta a pod. sa čierením nezakryjú, ale naopak sa zvýraznia

V prevádzke sa realizuje alkalická oxidácie ocele aj liatiny :

  • rozmer vane : 700 x 600 x 350 (d x š x v),alebo 900x900x1000