Galvanická úprava kovov


Elektrolytické zinkovanie

Zinok je veľmi reaktívny kov z čoho plynú pre jeho použitie v galvanotechnike významné charakteristické vlastnosti. Jeho postavenie v rade napätia kovov vzhľadom k železu je z hľadiska ochrany oceľového povrchu veľmi výhodné. Koroduje však už pri vlhkej atmosfére za vzniku koróznych látok, ktoré však ďalšiu koróziu spomaľujú. Nevýhodou zinku je jeho malá tvrdosť. 

Zinok sa pri styku so železom chová ako anóda, preto sa zinkové povlaky s výhodou využívajú na ochranu oceľových súčastí. Použitie zinkových povlakov je určované rozdielom elektrochemického potenciálu zinku a železa a schopnosťou zinku pokrývať sa vrstvou oxidu a uhličitanu zinočnatého, ktorá spomaľuje ďalšiu koróziu alebo jej zabraňuje. Zinkové povlaky sa vylučujú na oceľových súčastiach, pri ktorých je priorita ochrana proti korózii. Pri zinkových povlakoch nie je dôležitá pórovitosť.

V rámci poskytovaných služieb realizujeme galvanické zinkovanie v :

  • 6ks alkalických zinkovacích elektrolytoch SurTec 703 - závesová poloautomatická linka. Maximálny rozmer súčiastok                       L-1000 x Š-250 x H-600 , modrá tenkovrstvová pasivácia SurTec 678 (chromátovanie bez Cr +VI)
  • 3 ks bubnových zinkovacích zariadení - slabokyslé zinkovacie elektrolyty Pragochema (vhodné aj na zinkovanie liatiny) - hromadne v bubnoch. Modrá tenkovrstvová pasivácia Pragokor Zn 25 K (chromátovanie bez Cr +VI), alebo žltá tenkovrstvová pasivácia Pragokor Zn 35 K (chromátovanie s obsahom Cr +VI) možná aj silnovrstvá pasivácia Pragokor Zn 27 K
  • 1 ks vaňa na závesové ručné zinkovanie  - slabokyslé zinkovacie elektrolyty Pragochema (vhodné aj na zinkovanie liatiny).
     Maximálny rozmer súčiastok L-1000 x H-600 x Š-250
  • 2 ks alkalických zinkovacích vaní v elektrolytoch SurTec 704 - závesové - Maximálny rozmer súčiastok L-2000 x Š-500 x H-1000 mm. S tenkovrstvou alebo silnovrstvou pasiváciou SurTec 678 bez Cr +VI. 
  • Zavedené máme aj dodatočné utesňovanie povlakov vo vodnom laku maximálny rozmer súčiastok L-600 x Š-400 x H-450 mm.