Galvanická úprava kovov


Fosfátovanie

Fosfátovaním sa na povrchu kovov vytvárajú antikorózne povlaky, ktoré sú elektricky nevodivé a preto znižujú veľkosť korózneho prúdu. Vo vode ani v organických rozpúšťadlách nie sú rozpustné a majú veľmi dobrú súdržnosť so základným kovom čo prispieva k ochranným vlastnostiam fosfátovej vrstvy a zároveň sú dobrým podkladom pre náterové hmoty. Kryštalické fosfátové vrstvy, ktoré vznikajú na povrchu môžu plniť niekoľko funkcií :

  • vytvárajú protikoróznu ochranu kovových súčastí
  • pri tvárnení oceľových súčastí za studena (ťahanie trubiek, ohýbanie drôtu, lisovanie) zlepšujú priľnavosť maziva k povrchu a znižujú trenie
  • pred lakovaním zlepšujú priľnavosť náterovej hmoty k povrchu kovu a zabraňujú podkorodovanie náterov
  • uľahčujú sklz, a preto sa používajú na úpravu oceľových pohyblivých strojných súčastí pri ich zábehu
  • slúžia ako elektrické izolátory

Podstatou fosfátovania je premena rozpustného dihydrogenfosforečnanu (ktorý je hlavnou zložkou fosfátovacieho prípravku) na nerozpustný hydrogenfosforečnan a fosforečnan príslušného kovu, ktorá prebieha vplyvom rekacie kovového povrchu s fosfatizačným roztokom. 

V prevádzke sa využíva fosfatizačný prípravok určený na súčastné odmasťovanie a vytváranie hrubého povlaku železitého fosfátu (okolo 1 g/m2) na oceli. Vzniknutý povlak sa koróznou odolnosťou vyrovná zinočnatému fosfátu, ktorý sa využíva ako medzivrstva pod nátery. Je vhodný ako samostatný pasivačný povlak, alebo ako medzivrstva pod nátery všetkých druhov. Fosfátovanie sa realizuje ponorom :

  • rozmer vane : 1400 x 630 x 600 (d x š x v)